Sulejma, 60x50
bemalet dug, hvor broderierne er udnyttet til et
portræt
privat eje